Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2013, kvartal I

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring
HELA LANDET 922 537 - - 2 876 -888 3 798 -351
FASTA FINLAND 912 537 -19 -21 2 856 -904 3 749 -388
Nyland 1 477 246 1 070 163 1 387 -391 3 934 18
Egentliga Finland -27 76 -103 -174 238 -50 108 -148
Satakunta -148 33 -72 39 102 -70 -118 2
Egentliga Tavastland -67 59 15 -19 60 -35 8 5
Birkaland 117 -4 186 -90 123 -26 426 -120
Päijänne-Tavastland -105 -11 -52 -48 31 -58 -126 -117
Kymmenedalen -150 26 -142 -83 134 -5 -158 -62
Södra Karelen -115 36 -53 15 51 -1 -117 50
Södra Savolax -251 0 -91 -76 21 -26 -321 -102
Norra Savolax -165 47 -22 148 74 -20 -113 175
Norra Karelen -140 -11 -158 -91 63 -43 -235 -145
Mellersta Finland 0 -51 -46 153 29 -47 -17 55
Södra Österbotten -83 -15 -29 4 40 -41 -72 -52
Österbotten 113 110 -136 31 210 -10 187 131
Mellersta Österbotten 51 32 15 74 55 -3 121 103
Norra Österbotten   544 -24 -138 -92 150 6 556 -110
Kajanaland -57 32 -122 -22 44 -19 -135 -9
Lappland -82 -44 -141 47 44 -65 -179 -62
ÅLAND 10 - 19 21 20 16 49 37
1) Områdesindelningen 1.1.2014

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.04.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2014, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2013, kvartal I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/03/vamuu_2014_03_2014-04-24_tau_004_sv.html