Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2013, kvartal I

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring
HELA LANDET 922 537 - - 2 876 -888 3 798 -351
FASTA FINLAND 912 537 -19 -21 2 856 -904 3 749 -388
Nyland 1 477 246 1 070 163 1 387 -391 3 934 18
Egentliga Finland -27 76 -103 -174 238 -50 108 -148
Satakunta -148 33 -72 39 102 -70 -118 2
Egentliga Tavastland -67 59 15 -19 60 -35 8 5
Birkaland 117 -4 186 -90 123 -26 426 -120
Päijänne-Tavastland -105 -11 -52 -48 31 -58 -126 -117
Kymmenedalen -150 26 -142 -83 134 -5 -158 -62
Södra Karelen -115 36 -53 15 51 -1 -117 50
Södra Savolax -251 0 -91 -76 21 -26 -321 -102
Norra Savolax -165 47 -22 148 74 -20 -113 175
Norra Karelen -140 -11 -158 -91 63 -43 -235 -145
Mellersta Finland 0 -51 -46 153 29 -47 -17 55
Södra Österbotten -83 -15 -29 4 40 -41 -72 -52
Österbotten 113 110 -136 31 210 -10 187 131
Mellersta Österbotten 51 32 15 74 55 -3 121 103
Norra Österbotten   544 -24 -138 -92 150 6 556 -110
Kajanaland -57 32 -122 -22 44 -19 -135 -9
Lappland -82 -44 -141 47 44 -65 -179 -62
ÅLAND 10 - 19 21 20 16 49 37
1) Områdesindelningen 1.1.2014

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.04.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2014, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2013, kvartal I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/03/vamuu_2014_03_2014-04-24_tau_004_sv.html