Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2013, kvartal I-IV

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring
HELA LANDET 5 484 -1 178 0 0 17 535 -513 23 019 -1 691
FASTA FINLAND 5 448 -1 196 -83 -36 17 396 -552 22 761 -1 784
Nyland 6 495 -266 4 718 464 8 075 382 19 288 580
Egentliga Finland 166 97 430 -145 1 443 134 2 039 86
Satakunta -567 -26 -487 -40 526 -95 -528 -161
Egentliga Tavastland -126 133 -367 -118 412 -139 -81 -124
Birkaland 716 -300 1 797 248 896 -99 3 409 -151
Päijänne-Tavastland -435 -120 -255 9 382 -74 -308 -185
Kymmenedalen -617 11 -984 -306 709 -31 -892 -326
Södra Karelen -521 -15 -280 -226 358 -94 -443 -335
Södra Savolax -899 -45 -268 105 271 -37 -896 23
Norra Savolax -579 -200 122 16 465 -9 8 -193
Norra Karelen -378 -46 -211 168 448 21 -141 143
Mellersta Finland 38 -264 -406 183 435 -18 67 -99
Södra Österbotten -138 -95 -716 -263 305 -103 -549 -461
Österbotten 403 130 -569 75 1 021 -70 855 135
Mellersta Österbotten 229 28 -225 66 174 24 178 118
Norra Österbotten   2 178 -122 -804 -216 850 -68 2 224 -406
Kajanaland -264 10 -666 47 211 -57 -719 0
Lappland -253 -106 -912 -103 415 -219 -750 -428
ÅLAND 36 18 83 36 139 39 258 93
1) Områdesindelningen 1.1.2014

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Matti Saari 029 551 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2014, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2013, kvartal I-IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/12/vamuu_2014_12_2015-01-27_tau_004_sv.html