Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2013, kvartal I-IV

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring
HELA LANDET 5 484 -1 178 0 0 17 535 -513 23 019 -1 691
FASTA FINLAND 5 448 -1 196 -83 -36 17 396 -552 22 761 -1 784
Nyland 6 495 -266 4 718 464 8 075 382 19 288 580
Egentliga Finland 166 97 430 -145 1 443 134 2 039 86
Satakunta -567 -26 -487 -40 526 -95 -528 -161
Egentliga Tavastland -126 133 -367 -118 412 -139 -81 -124
Birkaland 716 -300 1 797 248 896 -99 3 409 -151
Päijänne-Tavastland -435 -120 -255 9 382 -74 -308 -185
Kymmenedalen -617 11 -984 -306 709 -31 -892 -326
Södra Karelen -521 -15 -280 -226 358 -94 -443 -335
Södra Savolax -899 -45 -268 105 271 -37 -896 23
Norra Savolax -579 -200 122 16 465 -9 8 -193
Norra Karelen -378 -46 -211 168 448 21 -141 143
Mellersta Finland 38 -264 -406 183 435 -18 67 -99
Södra Österbotten -138 -95 -716 -263 305 -103 -549 -461
Österbotten 403 130 -569 75 1 021 -70 855 135
Mellersta Österbotten 229 28 -225 66 174 24 178 118
Norra Österbotten   2 178 -122 -804 -216 850 -68 2 224 -406
Kajanaland -264 10 -666 47 211 -57 -719 0
Lappland -253 -106 -912 -103 415 -219 -750 -428
ÅLAND 36 18 83 36 139 39 258 93
1) Områdesindelningen 1.1.2014

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Matti Saari 029 551 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2014, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2013, kvartal I-IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/12/vamuu_2014_12_2015-01-27_tau_004_sv.html