Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2014, kvartal I-IV

Område/lansdskap 1) Invandring Utvandring Nettoinvandring
Totalt       EU-28     -länder   Norden     Totalt     EU-28     -länder   Norden     Totalt      EU-28     -länder   Norden  
HELA LANDET 31 947 13 594 3 445 14 412 9 784 4 218 17 535 3 810 -773
FASTA FINLAND 31 375 13 108 3 060 13 979 9 375 3 835 17 396 3 733 -775
Nyland 15 688 7 218 1 291 7 613 4 969 1 874 8 075 2 249 -583
Egentliga Finland 2 593 1 091 307 1 150 853 406 1 443 238 -99
Satakunta 829 446 80 303 235 63 526 211 17
Egentliga Tavastland 646 302 37 234 172 56 412 130 -19
Birkaland 1 948 763 209 1 052 661 216 896 102 -7
Päijänne-Tavastland 696 312 76 314 201 73 382 111 3
Kymmenedalen 926 300 39 217 152 34 709 148 5
Södra Karelen 614 135 23 256 155 28 358 -20 -5
Södra Savolax 417 163 45 146 105 32 271 58 13
Norra Savolax 713 252 55 248 183 64 465 69 -9
Norra Karelen 588 171 52 140 96 39 448 75 13
Mellersta Finland 806 294 100 371 257 67 435 37 33
Södra Österbotten 471 240 53 166 114 39 305 126 14
Österbotten 1 667 533 279 646 490 400 1 021 43 -121
Mellersta Österbotten 220 76 32 46 38 25 174 38 7
Norra Österbotten  1 439 408 166 589 363 157 850 45 9
Kajanaland 284 69 17 73 38 28 211 31 -11
Lappland 830 335 199 415 293 234 415 42 -35
ÅLAND 572 486 385 433 409 383 139 77 2
1) Områdesindelningen 1.1.2014

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Matti Saari 029 551 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2014, Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2014, kvartal I-IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/12/vamuu_2014_12_2015-01-27_tau_005_sv.html