Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2013 samt förhandsuppgifterna 2014–2015

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda       Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen      2) Äkten- skap       Skils- mässor  
2015* I 13 386 13 829 -443 53 432 5 350 3 366 1 984 1 541 3 670 3 632
2014* I 13 944 13 138 806 51 825 6 646 3 502 3 144 3 950 3 834 3 597
Förändring 3) -558 691 -1 249 1 607 -1 296 -136 -1 160 -2 409 -164 35
2013 I 14 270 13 827 443 52 939 7 204 3 184 4 020 4 463 3 892 3 427
2013 II 14 720 12 738 1 982 65 887 7 220 2 857 4 363 6 345 6 149 3 576
2013 III 15 406 11 973 3 433 91 395 10 175 4 827 5 348 8 781 10 717 3 515
2013 IV 13 738 12 934 804 56 973 7 342 3 025 4 317 5 007 4 361 3 248
2013 I-IV 58 134 51 472 6 662 267 194 31 941 13 893 18 048 24 596 25 119 13 766
2012 I 14 774 14 198 576 53 801 6 374 3 032 3 342 3 918 4 388 3 442
2012 II 14 872 12 455 2 417 69 128 7 113 3 101 4 012 6 429 6 870 3 290
2012 III 15 762 12 056 3 706 92 601 10 347 4 766 5 581 9 287 11 492 3 362
2012 IV 14 085 12 998 1 087 60 437 7 444 2 946 4 498 5 773 6 128 2 946
2012 I-IV 59 493 51 707 7 786 275 967 31 278 13 845 17 433 25 407 28 878 13 040
2011 I-IV 59 961 50 585 9 376 276 362 29 481 12 660 16 821 26 197 28 408 13 469
2010 I-IV 60 980 50 887 10 093 265 929 25 636 11 905 13 731 23 849 29 952 13 619
2009 I-IV 60 430 49 883 10 547 258 897 26 699 12 151 14 548 25 113 29 836 13 527
2008 I-IV 59 530 49 094 10 436 263 792 29 114 13 657 15 457 25 830 31 014 13 471
2007 I-IV 58 729 49 077 9 652 273 798 26 029 12 443 13 586 23 529 29 497 13 224
2006 I-IV 58 840 48 065 10 775 266 990 22 451 12 107 10 344 21 375 28 236 13 255
2005 I-IV 57 745 47 928 9 817 269 439 21 355 12 369 8 986 18 969 29 283 13 383
1) Omflyttningen mellan kommunerna enligt 2015 områdesindelningen.
2) Den totala förändringen inkluderar en korrigering av folkmängden i sista kvartalet 2005–2013 av de slutliga uppgifterna.
3) Förändring: 2015* I kvartalen – 2014* I kvartalen

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2015, Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2013 samt förhandsuppgifterna 2014–2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/03/vamuu_2015_03_2015-04-28_tau_002_sv.html