Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2014 och 2013

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen      Äkten- skap      Skils- mässor
2014* I 13 944 13 138 806 51 825 6 646 3 502 3 144 3 950 3 834 3 597
2014* II 14 552 13 021 1 531 65 657 7 056 2 927 4 129 5 660 6 658 3 381
2014* III 15 343 12 843 2 500 91 738 9 984 4 988 4 996 7 496 10 197 3 481
2014* IV 13 240 12 593 647 56 797 8 261 2 995 5 266 5 913 3 832 3 150
2014* I-IV 57 079 51 595 5 484 266 017 31 947 14 412 17 535 23 019 24 521 13 609
 
2013* I 14 295 13 910 385 52 709 6 858 3 094 3 764 4 149 4 021 3 596
2013* II 14 716 12 744 1 972 65 518 6 997 2 737 4 260 6 232 6 231 3 585
2013* III 15 403 11 975 3 428 90 834 9 876 4 660 5 216 8 644 10 680 3 515
2013* IV 13 708 12 556 1 152 56 011 6 567 2 804 3 763 4 915 4 227 3 086
2013* I-IV 58 122 51 185 6 937 265 072 30 298 13 295 17 003 23 940 25 159 13 782
 
I 2014* – I 2013* -351 -772 421 -884 -212 408 -620 -199 -187 1
II 2014* – II 2013* -164 277 -441 139 59 190 -131 -572 427 -204
III 2014* – III 2013* -60 868 -928 904 108 328 -220 -1 148 -483 -34
IV 2014* – IV 2013* -468 37 -505 786 1 694 191 1 503 998 -395 64
2014* – 2013* -1 043 410 -1 453 945 1 649 1 117 532 -921 -638 -173

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2015, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2014 och 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/03/vamuu_2015_03_2015-04-28_tau_003_sv.html