Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2014, kvartal I

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2015*       Förändring 2015*       Förändring 2015*       Förändring 2015*       Förändring
HELA LANDET -443 -1 249 0 0 1 984 -1 160 1 541 -2 409
FASTA FINLAND -424 -1 220 20 39 2 000 -1 120 1 596 -2 301
Nyland 1 164 -274 1 277 205 936 -589 3 377 -658
Egentliga Finland -78 -40 38 150 100 -163 60 -53
Satakunta -177 -26 -133 -64 70 -47 -240 -137
Egentliga Tavastland -111 -38 -136 -147 24 -39 -223 -224
Birkaland 41 -67 234 52 88 -42 363 -57
Päijänne-Tavastland -94 17 -28 23 35 -2 -87 38
Kymmenedalen -219 -62 -169 -30 82 -66 -306 -158
Södra Karelen -169 -52 -92 -39 58 6 -203 -85
Södra Savolax -289 -35 72 164 84 65 -133 194
Norra Savolax -243 -77 -185 -166 10 -66 -418 -309
Norra Karelen -159 -16 -91 63 53 -15 -197 32
Mellersta Finland -41 -36 -184 -140 29 -22 -196 -198
Södra Österbotten -107 -20 -44 -16 35 -17 -116 -53
Österbotten -16 -126 -200 -63 166 -42 -50 -231
Mellersta Österbotten -3 -53 -15 -30 18 -38 0 -121
Norra Österbotten   430 -109 -114 26 72 -86 388 -169
Kajanaland -164 -104 -114 12 46 2 -232 -90
Lappland -189 -102 -96 39 94 41 -191 -22
ÅLAND -19 -29 -20 -39 -16 -40 -55 -108
1) Områdesindelningen 1.1.2015

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2015, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2014, kvartal I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/03/vamuu_2015_03_2015-04-28_tau_004_sv.html