Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2014, kvartal I

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2015*       Förändring 2015*       Förändring 2015*       Förändring 2015*       Förändring
HELA LANDET -443 -1 249 0 0 1 984 -1 160 1 541 -2 409
FASTA FINLAND -424 -1 220 20 39 2 000 -1 120 1 596 -2 301
Nyland 1 164 -274 1 277 205 936 -589 3 377 -658
Egentliga Finland -78 -40 38 150 100 -163 60 -53
Satakunta -177 -26 -133 -64 70 -47 -240 -137
Egentliga Tavastland -111 -38 -136 -147 24 -39 -223 -224
Birkaland 41 -67 234 52 88 -42 363 -57
Päijänne-Tavastland -94 17 -28 23 35 -2 -87 38
Kymmenedalen -219 -62 -169 -30 82 -66 -306 -158
Södra Karelen -169 -52 -92 -39 58 6 -203 -85
Södra Savolax -289 -35 72 164 84 65 -133 194
Norra Savolax -243 -77 -185 -166 10 -66 -418 -309
Norra Karelen -159 -16 -91 63 53 -15 -197 32
Mellersta Finland -41 -36 -184 -140 29 -22 -196 -198
Södra Österbotten -107 -20 -44 -16 35 -17 -116 -53
Österbotten -16 -126 -200 -63 166 -42 -50 -231
Mellersta Österbotten -3 -53 -15 -30 18 -38 0 -121
Norra Österbotten   430 -109 -114 26 72 -86 388 -169
Kajanaland -164 -104 -114 12 46 2 -232 -90
Lappland -189 -102 -96 39 94 41 -191 -22
ÅLAND -19 -29 -20 -39 -16 -40 -55 -108
1) Områdesindelningen 1.1.2015

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2015, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2014, kvartal I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/03/vamuu_2015_03_2015-04-28_tau_004_sv.html