Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2015

Månad / kvartal
  Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto
invandring
Hela
förändringen
Folkmängd
Totalt 41 938 38 821 3 117 214 723 20 769 11 331 9 438 12 555 5 484 308
Januari 4 620 4 917 -297 19 975 2 132 1 245 887 590 5 472 343
Februari 4 186 4 337 -151 16 251 1 868 922 946 795 5 473 138
Mars 4 570 4 691 -121 17 362 1 886 977 909 788 5 473 926
1. kvartal 13 376 13 945 -569 53 588 5 886 3 144 2 742 2 173 5 473 926
April 4 600 4 519 81 18 092 1 898 923 975 1 056 5 474 982
Maj 4 595 4 249 346 22 279 1 929 1 024 905 1 251 5 476 233
Juni 4 651 4 011 640 27 357 2 385 1 163 1 222 1 862 5 478 095
2. kvartal 13 846 12 779 1 067 67 728 6 212 3 110 3 102 4 169 5 478 095
Juli 4 971 4 018 953 23 956 2 533 1 195 1 338 2 291 5 480 386
Augusti 5 016 4 136 880 41 348 3 713 2 269 1 444 2 324 5 482 710
September 4 729 3 943 786 28 103 2 425 1 613 812 1 598 5 484 308
3. kvartal 14 716 12 097 2 619 93 407 8 671 5 077 3 594 6 213 5 484 308
Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2015

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2015, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/09/vamuu_2015_09_2015-10-27_tau_001_sv.html