Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2014, kvartal I–IV

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Folkökning
2015* Förändring
från året
innan
2015* Förändring
från året
innan
2015* Förändring
från året
innan
2015* Förändring
från året
innan
HELA LANDET 2 964 -2 082 11 899 -4 122 14 863 -6 204
FASTA FINLAND 2 974 -2 041 -17 61 11 830 -4 032 14 787 -6 012
Nyland 5 850 -538 5 788 986 5 137 -1 856 16 775 -1 408
Egentliga Finland -21 -122 620 184 840 -492 1 439 -430
Satakunta -612 -31 -755 -275 304 -221 -1 063 -527
Egentliga Tavastland -312 -163 -615 -246 259 -121 -668 -530
Birkaland 531 -152 1 350 -409 835 12 2 716 -549
Päijänne-Tavastland -356 112 -353 -78 232 -123 -477 -89
Kymmenedalen -768 -124 -768 240 353 -347 -1 183 -231
Södra Karelen -565 -23 -433 -152 347 -7 -651 -182
Södra Savolax -1 042 -123 -555 -280 327 56 -1 270 -347
Norra Savolax -578 20 0 -122 283 -176 -295 -278
Norra Karelen -486 -95 -311 -104 283 -154 -514 -353
Mellersta Finland -13 -36 65 461 310 -91 362 334
Södra Österbotten -159 -12 -808 -84 147 -162 -820 -258
Österbotten 266 -125 -602 -16 815 -157 479 -298
Mellersta Österbotten 136 -92 -106 123 128 -39 158 -8
Norra Österbotten 1 903 -267 -988 -163 654 -127 1 569 -557
Kajanaland -421 -156 -611 56 162 -53 -870 -153
Lappland -379 -114 -935 -60 414 26 -900 -148
ÅLAND -10 -41 17 -61 69 -90 76 -192
1) Områdesindelningen 1.1.2015

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2015, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2014, kvartal I–IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/12/vamuu_2015_12_2016-01-26_tau_004_sv.html