Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2016 och 2015

År / förändring Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Folk-
ökningn
Äktenskap Skilsmässor
2016* I 12 996 14 713 -1 717 54 198 6 303 3 717 2 586 869 3 713 3 598
2016* II 13 539 12 754 785 69 120 7 742 3 335 4 407 5 192 6 093 3 425
2016* III 13 905 12 456 1 449 95 554 11 034 5 564 5 470 6 919 10 848 3 443
2016* IV 12 205 13 706 -1 501 60 055 7 197 3 391 3 806 2 305 3 785 3 096
2016* I-IV 52 645 53 629 -984 278 927 32 276 16 007 16 269 15 285 24 439 13 562
2015* I 13 371 13 954 -583 53 568 5 890 3 071 2 819 2 236 3 800 3 671
2015* II 13 833 12 788 1 045 67 729 6 214 3 063 3 151 4 196 6 509 3 539
2015* III 14 702 12 188 2 514 93 883 8 779 5 145 3 634 6 148 10 644 3 557
2015* IV 13 134 13 146 -12 59 332 5 480 3 185 2 295 2 283 3 920 3 203
2015* I-IV 55 040 52 076 2 964 274 512 26 363 14 464 11 899 14 863 24 873 13 970
I 2016* - I 2015* -375 759 -1 134 630 413 646 -233 -1 367 -87 -73
II 2016* - II 2015* -294 -34 -260 1 391 1 528 272 1 256 996 -416 -114
III 2016* - III 2015* -797 268 -1 065 1 671 2 255 419 1 836 771 204 -114
IV 2016* - IV 2015* -929 560 -1 489 723 1 717 206 1 511 22 -135 -107
I-IV 2016* - I-IV 2015* -2 395 1 553 -3 948 4 415 5 913 1 543 4 370 422 -434 -408
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2016, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2016 och 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/12/vamuu_2016_12_2017-01-25_tau_003_sv.html