Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2015, kvartal I–IV

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Folkökning
  2016* Förändring från året innan 2016* Förändring från
året innan
2016* Förändring från
året innan
2016* Förändring från
året innan
HELA LANDET -984 -3 964 - - 16 269 3 828 15 285 -270
FASTA FINLAND -981 -3 971 -48 -43 16 078 3 706 15 049 -439
Nyland 5 183 -704 6 486 537 6 539 1 520 18 208 1 335
Egentliga Finland -627 -587 622 24 1 097 119 1 092 -506
Satakunta -896 -273 -1 043 -288 527 160 -1 412 -386
Egentliga Tavastland -476 -166 -872 -283 454 163 -894 -254
Birkaland 209 -336 1 831 464 1 125 300 3 165 433
Päijänne-Tavastland -626 -269 34 368 573 309 -19 375
Kymmenedalen -816 -39 -956 -196 654 269 -1 118 52
Södra Karelen -687 -118 -417 46 343 -49 -761 -152
Södra Savolax -1 099 -41 -661 -104 383 16 -1 377 -120
Norra Savolax -719 -113 -142 -128 441 126 -420 -142
Norra Karelen -627 -140 -491 -214 487 199 -631 -128
Mellersta Finland -335 -325 4 -73 677 338 346 -74
Södra Österbotten -277 -126 -639 180 198 51 -718 96
Österbotten 196 -82 -999 -360 554 -326 -249 -772
Mellersta Österbotten 173 35 -336 -214 150 -29 -13 -213
Norra Österbotten 1 354 -541 -1 377 -301 1 068 346 1 045 -473
Kajanaland -351 33 -462 144 279 91 -534 261
Lappland -560 -179 -630 355 529 103 -661 229
ÅLAND -3 7 48 43 191 122 236 169
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2016, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2015, kvartal I–IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/12/vamuu_2016_12_2017-01-25_tau_004_sv.html