Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2017 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2016, kvartal I

Område/landskap 1) Födelse-
överskott
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2017* Förändring 2017* Förändring 2017* Förändring 2017* Förändring
HELA LANDET -2 252 -634 3 868 1 246 1 616 612
FASTA FINLAND -2 271 -666 9 22 3 853 1 267 1 591 623
Nyland 721 -303 1 749 344 1 653 579 4 123 620
Egentliga Finland -321 -48 327 348 273 110 279 410
Satakunta -281 17 -153 19 182 87 -252 123
Egentliga Tavastland -131 6 -234 -115 85 -11 -280 -120
Birkaland -134 -124 439 408 176 -24 481 260
Päijänne-Tavastland -234 -15 -101 -157 141 49 -194 -123
Kymmenedalen -286 -2 -227 -222 86 -51 -427 -275
Södra Karelen -216 15 -69 -33 104 66 -181 48
Södra Savolax -349 -8 -126 -65 100 32 -375 -41
Norra Savolax -301 -25 -262 -218 95 5 -468 -238
Norra Karelen -297 -105 -247 -195 123 55 -421 -245
Mellersta Finland -181 11 -80 74 114 72 -147 157
Södra Österbotten -209 -99 -200 -178 59 22 -350 -255
Österbotten -79 -41 -309 -20 223 89 -165 28
Mellersta Österbotten 25 13 -14 53 100 86 111 152
Norra Österbotten 248 -49 -278 6 209 87 179 44
Kajanaland -96 38 -45 -11 41 -19 -100 8
Lappland -150 53 -161 -16 89 33 -222 70
ÅLAND 19 32 -9 -22 15 -21 25 -11
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2017

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2017, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2017 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2016, kvartal I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/03/vamuu_2017_03_2017-06-09_tau_004_sv.html