Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, maj

2017
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor