Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017

Månad /
Kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Hela
förändringen
Folkmängd
Totalt 24 937 27 457 -2 520 128 320 12 772 6 448 6 324 3 804 5 507 101
Januari 4 152 5 496 -1 344 21 600 2 437 1 449 988 -356 5 502 941
Februari 3 812 4 464 -652 17 354 2 116 986 1 130 478 5 503 419
Mars 4 172 4 539 -367 17 963 2 371 1 029 1 342 975 5 504 394
1. kvartal 12 136 14 499 -2 363 56 917 6 924 3 464 3 460 1 097 5 504 394
April 4 056 4 373 -317 19 502 2 052 894 1 158 841 5 505 235
Maj 4 331 4 488 -157 24 455 1 952 984 968 811 5 506 046
Juni 4 414 4 097 317 27 446 1 844 1 106 738 1 055 5 507 101
2. kvartal 12 801 12 958 -157 71 403 5 848 2 984 2 864 2 707 5 507 101
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2017

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2017, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/06/vamuu_2017_06_2017-07-25_tau_001_sv.html