Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2017 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2016, kvartal I–II (Rubriken har korrigerats 26.10.2017)

Område/landskap 1) Födelse-
överskott
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2017* Förändring 2017* Förändring 2017* Förändring 2017* Förändring
HELA LANDET -2 520 -1 737 0 0 6 324 -68 3 804 -1 805
FASTA FINLAND -2 569 -1 791 -56 11 6 185 -78 3 560 -1 858
Nyland 2 071 -536 5 841 954 2 494 117 10 406 535
Egentliga Finland -428 -93 645 862 482 -29 699 740
Satakunta -510 -62 -290 -13 306 -43 -494 -118
Egentliga Tavastland -211 36 -303 -89 140 -55 -374 -108
Birkaland -118 -275 460 123 232 -162 574 -314
Päijänne-Tavastland -352 -2 -77 -278 226 -63 -203 -343
Kymmenedalen -576 -121 -486 -409 158 -148 -904 -678
Södra Karelen -328 48 -377 -16 167 77 -538 109
Södra Savolax -596 23 -389 -184 182 37 -803 -124
Norra Savolax -510 -124 -480 -91 161 -22 -829 -237
Norra Karelen -454 -148 -632 -317 230 53 -856 -412
Mellersta Finland -312 -70 -681 18 176 20 -817 -32
Södra Österbotten -257 -117 -105 -38 107 33 -255 -122
Österbotten -14 -89 -1 128 -209 446 92 -696 -206
Mellersta Österbotten 31 -50 -126 -37 139 100 44 13
Norra Österbotten 591 -110 -804 80 301 -56 88 -86
Kajanaland -235 -33 -222 -63 64 -68 -393 -164
Lappland -361 -68 -902 -282 174 39 -1 089 -311
ÅLAND 49 54 56 -11 139 10 244 53
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2017

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2017, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2017 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2016, kvartal I–II (Rubriken har korrigerats 26.10.2017) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/06/vamuu_2017_06_2017-07-25_tau_004_sv.html