Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017 (Tabellen har korrigerats 15.3.)

Månad /
Kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Hela
förändringen
Folkmängd
Totalt 50 139 53 217 -3 078 288 404 30 217 13 231 16 986 12 927 2) 5 516 224
Januari 4 146 5 529 -1 383 21 675 2 622 1 323 1 299 -84 5 503 213
Februari 3 801 4 513 -712 17 368 2 239 897 1 342 630 5 503 843
Mars 4 160 4 577 -417 18 021 2 494 911 1 583 1 166 5 505 009
1. kvartal 12 107 14 619 -2 512 57 064 7 355 3 131 4 224 1 712 5 505 009
April 4 044 4 440 -396 19 456 2 289 831 1 458 1 062 5 506 071
Maj 4 323 4 522 -199 24 236 2 538 908 1 630 1 431 5 507 502
Juni 4 396 4 225 171 27 544 2 714 1 094 1 620 1 791 5 509 293
2. kvartal 12 763 13 187 -424 71 236 7 541 2 833 4 708 4 284 5 509 293
Juli 4 608 4 126 482 26 538 3 063 1 099 1 964 2 446 5 511 739
Augusti 4 543 4 158 385 40 176 3 372 1 980 1 392 1 777 5 513 516
September 4 194 4 154 40 30 398 2 912 1 625 1 287 1 327 5 514 843
3. kvartal 13 345 12 438 907 97 112 9 347 4 704 4 643 5 550 5 514 843
Oktober 4 254 4 440 -186 21 966 2 460 1 030 1 430 1 244 5 516 087
November 3 861 4 107 -246 19 447 1 461 681 780 534 5 516 621
December 3 809 4 426 -617 21 579 2 053 852 1 201 -397 2) 5 516 224
4. kvartal 11 924 12 973 -1 049 62 992 5 974 2 563 3 411 1 381 2) 5 516 224
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2017
2) Innehåller korrigering av folkmängden (-981)

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 06.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2017, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017 (Tabellen har korrigerats 15.3.) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/12/vamuu_2017_12_2018-03-06_tau_001_sv.html