Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2017, kvartal I

Område/landskap 1) Födelse-
överskott
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring
HELA LANDET -2 695 -183 0 0 3 273 -951 578 -1 134
FASTA FINLAND -2 680 -149 -2 -13 3 221 -984 539 -1 146
Nyland 826 180 1 435 -225 1 730 -198 3 991 -243
Egentliga Finland -408 -66 -23 -204 321 54 -110 -216
Satakunta -336 -40 -168 120 138 -69 -366 11
Egentliga Tavastland -208 -77 -105 108 56 -16 -257 15
Birkaland -170 -18 338 -15 130 -23 298 -56
Päijänne-Tavastland -255 -4 40 80 107 -62 -108 14
Kymmenedalen -341 -45 -185 52 48 -28 -478 -21
Södra Karelen -217 4 -120 -65 66 -72 -271 -133
Södra Savolax -336 28 -308 -203 37 -77 -607 -252
Norra Savolax -301 17 -139 32 86 -16 -354 33
Norra Karelen -229 82 -110 65 65 -57 -274 90
Mellersta Finland -239 -45 -141 10 90 -26 -290 -61
Södra Österbotten -166 41 -6 141 40 -21 -132 161
Österbotten -50 36 -105 126 45 -208 -110 -46
Mellersta Österbotten 12 -12 -113 -130 22 -83 -79 -225
Norra Österbotten 111 -119 -190 65 131 -55 52 -109
Kajanaland -121 -19 -47 -19 35 -1 -133 -39
Lappland -252 -92 -55 49 74 -26 -233 -69
ÅLAND -15 -34 2 13 52 33 39 12
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2018

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Joni Rantakari 029 551 3249, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2018, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2017, kvartal I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2018/03/vamuu_2018_03_2018-04-26_tau_004_sv.html