Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2017, kvartal I

Område/landskap 1) Födelse-
överskott
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring
HELA LANDET -2 695 -183 0 0 3 273 -951 578 -1 134
FASTA FINLAND -2 680 -149 -2 -13 3 221 -984 539 -1 146
Nyland 826 180 1 435 -225 1 730 -198 3 991 -243
Egentliga Finland -408 -66 -23 -204 321 54 -110 -216
Satakunta -336 -40 -168 120 138 -69 -366 11
Egentliga Tavastland -208 -77 -105 108 56 -16 -257 15
Birkaland -170 -18 338 -15 130 -23 298 -56
Päijänne-Tavastland -255 -4 40 80 107 -62 -108 14
Kymmenedalen -341 -45 -185 52 48 -28 -478 -21
Södra Karelen -217 4 -120 -65 66 -72 -271 -133
Södra Savolax -336 28 -308 -203 37 -77 -607 -252
Norra Savolax -301 17 -139 32 86 -16 -354 33
Norra Karelen -229 82 -110 65 65 -57 -274 90
Mellersta Finland -239 -45 -141 10 90 -26 -290 -61
Södra Österbotten -166 41 -6 141 40 -21 -132 161
Österbotten -50 36 -105 126 45 -208 -110 -46
Mellersta Österbotten 12 -12 -113 -130 22 -83 -79 -225
Norra Österbotten 111 -119 -190 65 131 -55 52 -109
Kajanaland -121 -19 -47 -19 35 -1 -133 -39
Lappland -252 -92 -55 49 74 -26 -233 -69
ÅLAND -15 -34 2 13 52 33 39 12
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2018

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Joni Rantakari 029 551 3249, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2018, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2017, kvartal I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2018/03/vamuu_2018_03_2018-04-26_tau_004_sv.html