Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2017, kvartal I-III

Område/landskap 1) Födelse-
överskott
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring
HELA LANDET -4 120 -2 091 - - 11 525 -2 050 7 405 -4 141
FASTA FINLAND -4 129 -2 047 -57 -11 11 347 -2 094 7 161 -4 152
Nyland 3 215 -317 5 159 -976 5 135 -984 13 509 -2 277
Egentliga Finland -684 -193 818 -723 1 079 118 1 213 -798
Satakunta -807 -113 -928 -132 389 -129 -1 346 -374
Egentliga Tavastland -454 -194 -662 193 124 -151 -992 -152
Birkaland -182 -155 2 422 540 713 21 2 953 406
Päijänne-Tavastland -561 -115 -202 217 378 -95 -385 7
Kymmenedalen -839 -65 -1 009 111 263 -51 -1 585 -5
Södra Karelen -536 -52 -477 -207 347 -74 -666 -333
Södra Savolax -947 -127 -1 261 -634 181 -96 -2 027 -857
Norra Savolax -718 -18 -211 86 284 -3 -645 65
Norra Karelen -584 -2 -78 592 212 -161 -450 429
Mellersta Finland -483 -99 61 19 384 7 -38 -73
Södra Österbotten -400 -182 -748 -93 218 18 -930 -257
Österbotten 17 - -536 506 465 -344 -54 162
Mellersta Österbotten 81 -5 -394 -29 98 -90 -215 -124
Norra Österbotten 629 -353 -1 103 110 632 15 158 -228
Kajanaland -319 29 -440 -9 111 -22 -648 -2
Lappland -557 -86 -468 418 334 -73 -691 259
ÅLAND 9 -44 57 11 178 44 244 11
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2018

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Joni Rantakari 029 551 3249, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2018, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2017, kvartal I-III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2018/09/vamuu_2018_09_2018-10-25_tau_004_sv.html