Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2018, kvartal I-III

Område /
lansdskap 1)
Invandring Utvandring Nettoinvandring
Totalt EU 28-
länder
Norden Totalt EU 28 -
länder
Norden Totalt EU 28-
länder
Norden
HELA LANDET 23 735 6 393 2 837 12 210 8 673 3 182 11 525 -2 280 -345
FASTA FINLAND 23 224 6 019 2 480 11 877 8 371 2 903 11 347 -2 352 -423
Nyland 11 574 3 027 1 185 6 439 4 610 1 373 5 135 -1 583 -188
Egentliga Finland 1 977 563 241 898 665 311 1 079 -102 -70
Satakunta 773 136 36 384 317 33 389 -181 3
Egentliga Tavastland 361 87 26 237 173 44 124 -86 -18
Birkaland 1 562 424 142 849 588 165 713 -164 -23
Päijänne-Tavastland 640 133 72 262 176 61 378 -43 11
Kymmenedalen 437 113 32 174 128 31 263 -15 1
Södra Karelen 531 72 21 184 104 34 347 -32 -13
Södra Savolax 289 64 15 108 67 19 181 -3 -4
Norra Savolax 516 118 51 232 140 24 284 -22 27
Norra Karelen 362 56 20 150 99 38 212 -43 -18
Mellersta Finland 685 188 59 301 196 65 384 -8 -6
Södra Österbotten 382 110 55 164 114 44 218 -4 11
Österbotten 1 112 293 223 647 409 338 465 -116 -115
Mellersta Österbotten 140 49 25 42 31 18 98 18 7
Norra Österbotten 1 100 307 108 468 320 156 632 -13 -48
Kajanaland 170 49 17 59 35 14 111 14 3
Lappland 613 230 152 279 199 135 334 31 17
ÅLAND 511 374 357 333 302 279 178 72 78
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2018

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Joni Rantakari 029 551 3249, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2018, Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2018, kvartal I-III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2018/09/vamuu_2018_09_2018-10-25_tau_005_sv.html