Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2018 och 2017

År /
förändring
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Hela
förändringen
3) Äktenskap 2) Skilsmässor
2018* I 11 660 14 957 -3 297 58 307 7 082 3 767 3 315 18 3 412 3 464
2018* II 12 099 13 116 -1 017 70 381 7 122 3 518 3 604 2 587 5 500 3 447
2018* III 12 447 12 871 -424 96 371 10 113 5 541 4 572 4 148 10 412 3 366
2018* IV 11 101 13 351 -2 250 64 164 7 403 3 263 4 140 1 890 3 264 2 982
2018* I-IV 47 307 54 295 -6 988 289 223 31 720 16 089 15 631 8 643 22 588 13 259
2017* I 12 107 14 619 -2 512 57 064 7 355 3 131 4 224 1 712 3 825 3 424
2017* II 12 763 13 187 -424 71 236 7 541 2 833 12 927 4 284 5 847 3 181
2017* III 13 345 12 438 907 97 112 9 347 4 704 4 643 5 550 11 153 3 271
2017* IV 11 924 12 973 -1 049 62 992 5 974 2 563 3 411 1 381 3 859 3 222
2017* I-IV 50 139 53 217 -3 078 288 404 30 217 13 231 16 986 12 927 24 684 13 098
I 2018* - I 2017* -447 338 -785 1 243 -273 636 -909 -1 694 -413 40
II 2018* - II 2017* -664 -71 -593 -855 -419 685 -9 323 -1 697 -347 266
III 2018* - III 2017* -898 433 -1 331 -741 766 837 -71 -1 402 -741 95
IV 2018* - IV 2017* -823 378 -1 201 1 172 1 429 700 729 509 -595 -240
2018 * - 2017* -2 832 1 078 -3 910 819 1 503 2 858 -1 355 -4 284 -2 096 161
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2018
2) Skilsmässor bland kvinnor fast bosatta i Finland eller skilsmässor efter den yngre parten i samkönade äktenskap, bosatt i Finland.
3) Äktenskap som ingåtts av kvinnor fast bosatta i Finland eller äktenskap efter den yngre parten i samkönade äktenskap, bosatt i Finland.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2018, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2018 och 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2018/12/vamuu_2018_12_2019-01-29_tau_003_sv.html