Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2018, kvartal I-IV

Område /
lansdskap 1)
Invandring Utvandring Nettoinvandring
Totalt EU 28-
länder
Norden Totalt EU 28 -
länder
Norden Totalt EU 28-
länder
Norden
HELA LANDET 31 720 9 179 3 677 16 089 11 409 4 102 15 631 -2 230 -425
FASTA FINLAND 31 031 8 677 3 209 15 648 11 008 3 736 15 383 -2 331 -527
Nyland 15 711 4 478 1 501 8 391 5 919 1 705 7 320 -1 441 -204
Egentliga Finland 2 564 813 329 1 200 896 396 1 364 -83 -67
Satakunta 1 050 261 44 510 427 48 540 -166 -4
Egentliga Tavastland 441 129 37 296 218 49 145 -89 -12
Birkaland 2 089 581 180 1 124 779 219 965 -198 -39
Päijänne-Tavastland 831 187 90 347 235 77 484 -48 13
Kymmenedalen 598 143 37 228 161 51 370 -18 -14
Södra Karelen 628 92 26 244 148 47 384 -56 -21
Södra Savolax 395 81 24 148 97 23 247 -16 1
Norra Savolax 708 182 69 313 193 33 395 -11 36
Norra Karelen 511 89 28 199 135 48 312 -46 -20
Mellersta Finland 878 261 86 461 302 85 417 -41 1
Södra Österbotten 517 142 69 210 144 62 307 -2 7
Österbotten 1 433 384 287 819 542 441 614 -158 -154
Mellersta Österbotten 195 70 38 73 58 36 122 12 2
Norra Österbotten 1 435 407 136 620 424 205 815 -17 -69
Kajanaland 237 65 24 88 55 16 149 10 8
Lappland 810 312 204 377 275 195 433 37 9
ÅLAND 689 502 468 441 401 366 248 101 102
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2018

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2018, Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2018, kvartal I-IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2018/12/vamuu_2018_12_2019-01-29_tau_005_sv.html