Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, juni

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2018, kvartal I

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring
HELA LANDET -3 290 7 - - 3 853 538 563 545
FASTA FINLAND -3 307 -29 -5 2 3 820 553 508 526
Nyland 321 -293 1 593 177 1 815 72 3 729 -44
Egentliga Finland -271 223 -40 -26 320 -14 9 183
Satakunta -318 51 -257 -91 149 3 -426 -37
Egentliga Tavastland -221 3 -50 43 51 -1 -220 45
Birkaland -206 11 335 1 255 96 384 108
Päijänne-Tavastland -281 -11 -29 -71 97 -11 -213 -93
Kymmenedalen -349 17 -106 82 66 12 -389 111
Södra Karelen -276 -51 -48 77 71 6 -253 32
Södra Savolax -337 11 -232 79 65 30 -504 120
Norra Savolax -302 10 -186 -41 90 1 -398 -30
Norra Karelen -270 -32 -110 -4 70 1 -310 -35
Mellersta Finland -221 36 -174 -33 105 14 -290 17
Södra Österbotten -180 9 -98 -83 75 39 -203 -35
Österbotten -108 -48 -216 -112 211 184 -113 24
Mellersta Österbotten -10 -17 -13 96 34 13 11 92
Norra Österbotten 74 2 -173 12 195 64 96 78
Kajanaland -130 1 -36 6 52 15 -114 22
Lappland -222 49 -165 -110 99 29 -288 -32
ÅLAND 17 36 5 -2 33 -15 55 19
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2019

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Joni Rantakari 029 551 3249, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2019, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2018, kvartal I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/03/vamuu_2019_03_2019-04-26_tau_002_sv.html