Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2018, kvartal I

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring
HELA LANDET -3 290 7 - - 3 853 538 563 545
FASTA FINLAND -3 307 -29 -5 2 3 820 553 508 526
Nyland 321 -293 1 593 177 1 815 72 3 729 -44
Egentliga Finland -271 223 -40 -26 320 -14 9 183
Satakunta -318 51 -257 -91 149 3 -426 -37
Egentliga Tavastland -221 3 -50 43 51 -1 -220 45
Birkaland -206 11 335 1 255 96 384 108
Päijänne-Tavastland -281 -11 -29 -71 97 -11 -213 -93
Kymmenedalen -349 17 -106 82 66 12 -389 111
Södra Karelen -276 -51 -48 77 71 6 -253 32
Södra Savolax -337 11 -232 79 65 30 -504 120
Norra Savolax -302 10 -186 -41 90 1 -398 -30
Norra Karelen -270 -32 -110 -4 70 1 -310 -35
Mellersta Finland -221 36 -174 -33 105 14 -290 17
Södra Österbotten -180 9 -98 -83 75 39 -203 -35
Österbotten -108 -48 -216 -112 211 184 -113 24
Mellersta Österbotten -10 -17 -13 96 34 13 11 92
Norra Österbotten 74 2 -173 12 195 64 96 78
Kajanaland -130 1 -36 6 52 15 -114 22
Lappland -222 49 -165 -110 99 29 -288 -32
ÅLAND 17 36 5 -2 33 -15 55 19
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2019

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Joni Rantakari 029 551 3249, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2019, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2018, kvartal I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/03/vamuu_2019_03_2019-04-26_tau_002_sv.html