Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2018, kvartal I–III

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring 2)
HELA LANDET -5 387 -877 - - 13 388 5 371 7 568 4 061
FASTA FINLAND -5 400 -885 10 70 13 299 5 419 7 471 4 166
Nyland 2 724 -390 5 792 529 5 826 2 940 14 239 2 976
Egentliga Finland -794 -48 873 127 1 068 311 1 114 357
Satakunta -870 -39 -884 50 470 98 -1 305 88
Egentliga Tavastland -459 3 -41 585 188 130 -329 701
Birkaland -283 -77 1 766 -615 971 474 2 418 -254
Päijänne-Tavastland -606 -28 -446 -253 370 55 -686 -230
Kymmenedalen -894 -20 -1 023 -22 263 91 -1 663 40
Södra Karelen -637 -94 -318 150 366 27 -601 71
Södra Savolax -928 27 -964 318 215 58 -1 705 375
Norra Savolax -767 -45 -391 -177 385 178 -810 -81
Norra Karelen -660 -67 -373 -309 373 163 -660 -213
Mellersta Finland -439 51 -6 -67 435 194 -41 147
Södra Österbotten -370 52 -755 -13 335 152 -797 184
Österbotten 19 17 -698 -138 630 205 -86 47
Mellersta Österbotten 13 -61 -346 43 155 83 -185 58
Norra Österbotten 429 -171 -776 352 712 117 314 247
Kajanaland -355 -30 -380 60 142 49 -597 75
Lappland -523 35 -1 020 -550 395 94 -1 149 -422
ÅLAND 13 8 -10 -70 89 -48 97 -105
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2019
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2019, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2018, kvartal I–III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/09/vamuu_2019_09_2019-10-24_tau_002_sv.html