Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019

Månad Levande
födda
Döda     Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Den totala förändringen 1) Folkmängd   
Totalt 38 351 44 558 -6 207 244 458 27 523 12 541 14 982 8 387 5 526 306
Januari 3 866 5 127 -1 261 20 999 2 797 1 372 1 425 -421 5 517 498
Februari 3 288 4 390 -1 102 17 117 2 262 932 1 330 242 5 517 740
Mars 3 776 4 851 -1 075 17 926 2 416 1 057 1 359 304 5 518 044
April 3 751 4 395 -644 19 821 2 200 935 1 265 642 5 518 686
Maj 3 733 4 353 -620 22 885 2 576 1 061 1 515 895 5 519 581
Juni 3 815 4 098 -283 26 726 2 956 1 005 1 951 1 672 5 521 253
Juli 4 125 4 305 -180 26 836 3 089 1 202 1 887 1 757 5 523 010
Augusti 4 117 4 208 -91 41 165 4 030 2 108 1 922 1 854 5 524 864
September 4 044 4 317 -273 30 060 3 046 1 823 1 223 986 5 525 850
Oktober 3 836 4 514 -678 20 923 2 151 1 046 1 105 456 5 526 306
1) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2019, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/10/vamuu_2019_10_2019-11-26_tau_001_sv.html