Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019

Månad Levande
födda
Döda     Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Den totala förändringen 1) Folkmängd   
Totalt 42 015 48 961 -6 946 264 320 30 379 13 600 16 779 9 486 5 527 405
Januari 3 867 5 127 -1 260 20 998 2 797 1 372 1 425 -452 5 517 467
Februari 3 288 4 390 -1 102 17 118 2 262 933 1 329 237 5 517 704
Mars 3 777 4 851 -1 074 17 923 2 416 1 058 1 358 305 5 518 009
April 3 751 4 396 -645 19 821 2 200 943 1 257 632 5 518 641
Maj 3 734 4 354 -620 22 885 2 577 1 072 1 505 893 5 519 534
Juni 3 815 4 100 -285 26 728 2 959 1 011 1 948 1 667 5 521 201
Juli 4 127 4 307 -180 26 841 3 089 1 206 1 883 1 746 5 522 947
Augusti 4 118 4 212 -94 41 170 4 042 2 128 1 914 1 850 5 524 797
September 4 049 4 330 -281 30 078 3 241 1 862 1 379 1 151 5 525 948
Oktober 3 844 4 726 -882 21 416 2 772 1 171 1 601 766 5 526 714
November 3 645 4 168 -523 19 342 2 024 844 1 180 691 5 527 405
1) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2019, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/11/vamuu_2019_11_2019-12-20_tau_001_sv.html