Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2018, kvartal I–IV

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring 2)
HELA LANDET -7 962 -1 012 - - 17 903 5 938 9 654 4 865
FASTA FINLAND -7 963 -1 005 7 77 17 793 6 049 9 541 5 052
Nyland 3 493 -413 7 773 877 8 118 3 290 19 385 3 985
Egentliga Finland -1 121 -106 889 -11 1 352 314 1 086 181
Satakunta -1 230 -92 -1 112 64 584 55 -1 783 -9
Egentliga Tavastland -619 39 -28 732 271 191 -383 973
Birkaland -380 -46 1 911 -710 1 239 485 2 725 -289
Päijänne-Tavastland -854 -62 -560 -322 482 64 -939 -340
Kymmenedalen -1 194 35 -1 245 -88 362 88 -2 079 44
Södra Karelen -912 -107 -477 221 458 71 -938 171
Södra Savolax -1 256 29 -1 244 299 286 60 -2 235 344
Norra Savolax -1 070 -152 -518 -82 479 163 -1 146 -95
Norra Karelen -941 -102 -636 -449 529 253 -1 051 -305
Mellersta Finland -669 40 -209 -110 521 219 -381 129
Södra Österbotten -558 5 -860 46 427 149 -996 199
Österbotten 9 44 -994 -255 780 181 -225 -74
Mellersta Österbotten 3 -47 -439 62 194 89 -248 95
Norra Österbotten 529 -121 -825 304 1 042 274 698 393
Kajanaland -464 9 -447 116 179 38 -737 161
Lappland -729 42 -972 -617 490 65 -1 212 -511
ÅLAND 1 -7 -7 -77 110 -111 113 -187
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2019
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2019, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2018, kvartal I–IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/12/vamuu_2019_12_2020-01-23_tau_002_sv.html