Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2019, kvartal I

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2)
HELA LANDET -2 337 1 101 - - 4 763 647 3 098 2 991
FASTA FINLAND -2 332 1 125 -1 4 4 762 672 3 068 3 002
Nyland 899 637 854 -747 2 263 224 4 481 832
Egentliga Finland -311 -28 -56 -15 428 115 98 147
Satakunta -358 -34 -87 178 120 -39 -310 128
Egentliga Tavastland -195 30 151 190 77 27 33 259
Birkaland -132 76 412 64 332 47 665 273
Päijänne-Tavastland -203 91 30 52 121 29 -47 190
Kymmenedalen -316 41 -120 -18 134 67 -299 100
Södra Karelen -270 7 -102 -50 79 -2 -291 -29
Södra Savolax -310 32 8 234 106 40 -196 329
Norra Savolax -273 35 -126 68 109 19 -292 153
Norra Karelen -260 12 -180 -63 85 -1 -352 -40
Mellersta Finland -176 54 -146 32 136 32 -211 115
Södra Österbotten -207 -20 -25 74 72 -1 -162 60
Österbotten -78 38 -277 -57 202 -11 -94 61
Mellersta Österbotten -15 -5 -18 -2 27 -3 -6 -4
Norra Österbotten 193 122 -235 -57 272 84 248 217
Kajanaland -138 -6 -103 -69 72 20 -165 -49
Lappland -182 43 19 190 127 25 -32 260
ÅLAND -5 -24 1 -4 1 -25 30 -11
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2020
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2020, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2019, kvartal I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/03/vamuu_2020_03_2020-04-24_tau_002_sv.html