Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2019, kvartal I–II

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2)
HELA LANDET -4 729 268 - - 8 431 1 016 3 563 1 145
FASTA FINLAND -4 726 290 -23 3 8 339 1 026 3 419 1 148
Nyland 1 362 162 2 223 -2 846 3 835 246 7 298 -2 560
Egentliga Finland -496 72 132 34 772 246 364 308
Satakunta -667 -86 -141 199 266 -9 -545 101
Egentliga Tavastland -336 14 175 20 127 52 -37 83
Birkaland -273 21 626 229 636 121 1 037 419
Päijänne-Tavastland -431 41 123 137 189 -15 -158 124
Kymmenedalen -638 14 -189 31 238 132 -588 178
Södra Karelen -478 -6 -330 218 157 -4 -653 206
Södra Savolax -643 1 34 392 151 12 -473 390
Norra Savolax -560 -13 -301 239 207 79 -685 274
Norra Karelen -455 -9 -490 -40 162 -7 -778 -51
Mellersta Finland -381 -16 -433 279 272 24 -573 256
Södra Österbotten -360 -94 27 75 158 -8 -181 -33
Österbotten -97 -26 -721 77 361 34 -381 161
Mellersta Österbotten -15 16 2 104 47 -5 39 120
Norra Österbotten 389 172 -444 127 422 19 349 300
Kajanaland -275 -4 -123 11 96 19 -300 28
Lappland -372 31 -193 717 243 90 -316 844
ÅLAND -3 -22 23 -3 92 -10 144 -3
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2020
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, Joni Rantakari 029 551 3249, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2020, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2019, kvartal I–II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/06/vamuu_2020_06_2020-07-23_tau_002_sv.html