Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020

Månad /
Kvartal
Levande
födda
Döda Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Den totala förändringen 2) Folkmängd
Totalt 35 227 40 806 -5 579 229 284 22 405 8 789 13 616 8 098 5 533 390
Januari 3 908 4 682 -774 21 369 2 980 1 229 1 751 464 5 525 756
Februari 3 628 4 519 -891 18 661 2 632 990 1 642 883 5 526 639
Mars 3 900 4 882 -982 20 901 2 605 901 1 704 813 5 527 452
1. kvartal 11 436 14 083 -2 647 60 931 8 217 3 120 5 097 2 160 5 527 452
April 3 755 4 862 -1 107 21 147 1 637 490 1 147 72 5 527 524
Maj 3 871 4 613 -742 21 751 1 633 549 1 084 381 5 527 905
Juni 3 853 4 343 -490 25 703 2 246 823 1 423 997 5 528 902
2. kvartal 11 479 13 818 -2 339 68 601 5 516 1 862 3 654 1 450 5 528 902
Juli 4 180 4 322 -142 28 033 3 079 993 2 086 2 003 5 530 905
Augusti 4 184 4 343 -159 43 754 3 351 1 646 1 705 1 637 5 532 542
September 3 948 4 240 -292 27 965 2 242 1 168 1 074 848 5 533 390
3. kvartal 12 312 12 905 -593 99 752 8 672 3 807 4 865 4 488 5 533 390
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2020
2) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2020, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/09/vamuu_2020_09_2020-10-22_tau_001_sv.html