Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2019, kvartal I–III

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2)
HELA LANDET -5 579 -25 - - 13 616 1 748 8 098 1 784
FASTA FINLAND -5 577 -10 32 22 13 444 1 650 7 927 1 690
Nyland 2 699 57 1 795 -4 002 6 195 894 10 723 -3 017
Egentliga Finland -543 270 1 033 153 1 168 345 1 627 737
Satakunta -917 -38 -635 253 452 42 -1 102 255
Egentliga Tavastland -552 -90 45 106 219 56 -288 72
Birkaland -316 -23 2 096 330 1 030 75 2 866 438
Päijänne-Tavastland -606 6 -159 293 335 19 -470 278
Kymmenedalen -935 -39 -727 308 382 209 -1 263 495
Södra Karelen -677 -35 -133 176 299 -29 -509 114
Södra Savolax -944 -14 -481 500 254 51 -1 185 523
Norra Savolax -771 -1 -141 251 363 140 -582 357
Norra Karelen -629 33 -322 -17 259 -98 -688 -78
Mellersta Finland -501 -59 53 64 451 59 -24 37
Södra Österbotten -528 -157 -598 154 278 -28 -854 -37
Österbotten -6 -20 -508 205 538 -67 96 190
Mellersta Österbotten -24 -37 -304 44 96 -44 -228 -33
Norra Österbotten 620 199 -507 284 629 -47 720 414
Kajanaland -406 -50 -205 176 140 5 -467 135
Lappland -541 -12 -270 744 356 68 -445 810
ÅLAND -2 -15 -32 -22 172 98 171 94
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2020
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2020, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2019, kvartal I–III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/09/vamuu_2020_09_2020-10-22_tau_002_sv.html