Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020

Månad Levande
födda
Döda     Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Den totala förändringen 1) Folkmängd   
Totalt 39 164 45 609 -6 445 253 379 25 526 9 937 15 589 9 286 5 534 578
Januari 3 907 4 683 -776 21 364 2 981 1 229 1 752 454 5 525 746
Februari 3 633 4 520 -887 18 665 2 631 991 1 640 889 5 526 635
Mars 3 900 4 883 -983 20 903 2 604 902 1 702 813 5 527 448
April 3 757 4 865 -1 108 21 144 1 635 491 1 144 82 5 527 530
Maj 3 874 4 618 -744 21 752 1 633 550 1 083 363 5 527 893
Juni 3 856 4 351 -495 25 702 2 250 825 1 425 989 5 528 882
Juli 4 182 4 330 -148 28 052 3 095 1 006 2 089 1 987 5 530 869
Augusti 4 188 4 360 -172 43 841 3 435 1 751 1 684 1 620 5 532 489
September 3 952 4 475 -523 28 888 2 856 1 385 1 471 1 040 5 533 529
Oktober 3 915 4 524 -609 23 068 2 406 807 1 599 1 049 5 534 578
1) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Joni Rantakari 029 551 3249, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2020, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/10/vamuu_2020_10_2020-11-24_tau_001_sv.html