Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020

Månad Levande
födda
Döda     Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Den totala förändringen 1) Folkmängd   
Totalt 42 776 50 186 -7 410 274 346 28 299 10 752 17 547 10 313 5 535 605
Januari 3 907 4 685 -778 21 364 2 977 1 229 1 748 408 5 525 700
Februari 3 633 4 520 -887 18 663 2 630 991 1 639 883 5 526 583
Mars 3 899 4 883 -984 20 905 2 602 900 1 702 797 5 527 380
April 3 757 4 866 -1 109 21 145 1 637 491 1 146 80 5 527 460
Maj 3 874 4 619 -745 21 753 1 634 550 1 084 377 5 527 837
Juni 3 856 4 354 -498 25 706 2 251 825 1 426 989 5 528 826
Juli 4 184 4 334 -150 28 057 3 097 1 008 2 089 1 997 5 530 823
Augusti 4 190 4 364 -174 43 850 3 439 1 774 1 665 1 583 5 532 406
September 3 951 4 495 -544 28 921 3 005 1 442 1 563 1 121 5 533 527
Oktober 3 922 4 641 -719 23 413 2 943 894 2 049 1 419 5 534 946
November 3 603 4 425 -822 20 569 2 084 648 1 436 659 5 535 605
1) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lipasti 029 551 3041, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2020, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/11/vamuu_2020_11_2020-12-22_tau_001_sv.html