Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020

Månad /
Kvartal
Levande
födda
Döda Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Den totala förändringen 2) Folkmängd
Totalt 46 452 54 943 -8 491 297 776 30 987 11 609 19 378 10 854 5 536 146
Januari 3 907 4 689 -782 21 366 2 983 1 230 1 753 403 5 525 695
Februari 3 633 4 520 -887 18 666 2 628 991 1 637 887 5 526 582
Mars 3 899 4 883 -984 20 907 2 601 900 1 701 804 5 527 386
1. kvartal 11 439 14 092 -2 653 60 939 8 212 3 121 5 091 2 094 5 527 386
April 3 758 4 866 -1 108 21 147 1 637 492 1 145 69 5 527 455
Maj 3 874 4 620 -746 21 753 1 634 550 1 084 389 5 527 844
Juni 3 857 4 355 -498 25 709 2 251 825 1 426 978 5 528 822
2. kvartal 11 489 13 841 -2 352 68 609 5 522 1 867 3 655 1 436 5 528 822
Juli 4 184 4 335 -151 28 065 3 098 1 012 2 086 2 003 5 530 825
Augusti 4 192 4 366 -174 43 855 3 441 1 786 1 655 1 570 5 532 395
September 3 955 4 502 -547 28 927 3 012 1 454 1 558 1 106 5 533 501
3. kvartal 12 331 13 203 -872 100 847 9 551 4 252 5 299 4 679 5 533 501
Oktober 3 923 4 662 -739 23 427 3 133 914 2 219 1 591 5 535 092
November 3 607 4 599 -992 20 987 2 368 726 1 642 707 5 535 799
December 3 663 4 546 -883 22 967 2 201 729 1 472 347 5 536 146
4. kvartal 11 193 13 807 -2 614 67 381 7 702 2 369 5 333 2 645 5 536 146
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2020
2) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2020, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/12/vamuu_2020_12_2021-01-21_tau_001_sv.html