Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2019, kvartal I–IV

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2)
HELA LANDET -8 491 -155 19 378 3 883 10 854 3 481
FASTA FINLAND -8 461 -124 -6 -16 19 161 3 759 10 621 3 343
Nyland 3 306 -66 1 837 -6 307 8 875 1 779 13 908 -4 793
Egentliga Finland -883 277 1 346 459 1 751 713 2 197 1 438
Satakunta -1 247 6 -697 444 652 159 -1 312 560
Egentliga Tavastland -710 -82 150 219 334 86 -222 217
Birkaland -443 9 2 520 648 1 380 226 3 481 910
Päijänne-Tavastland -822 44 51 636 419 -14 -381 644
Kymmenedalen -1 327 -127 -867 425 495 242 -1 656 565
Södra Karelen -938 -15 -299 189 418 14 -810 189
Södra Savolax -1 306 -42 -725 554 320 50 -1 725 555
Norra Savolax -1 055 21 -64 452 528 266 -619 747
Norra Karelen -930 12 -373 239 496 -11 -799 230
Mellersta Finland -682 10 -174 74 620 126 -233 184
Södra Österbotten -700 -133 -602 280 343 -52 -960 70
Österbotten -87 -84 -879 160 763 95 -134 215
Mellersta Österbotten -30 -31 -286 164 149 -26 -162 117
Norra Österbotten 687 170 -481 381 949 -30 1 130 461
Kajanaland -598 -133 -233 229 202 36 -626 129
Lappland -696 40 -230 738 467 100 -456 905
ÅLAND -30 -31 6 16 217 124 233 138
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2020
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2020, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2019, kvartal I–IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/12/vamuu_2020_12_2021-01-21_tau_002_sv.html