Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2020, kvartal I

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2)
HELA LANDET -1 578 1 075 4 841 -250 3 323 1 229
FASTA FINLAND -1 593 1 055 -6 -4 4 779 -317 3 251 1 181
Nyland 1 128 353 -966 -1 788 2 152 -340 2 467 -1 428
Egentliga Finland -176 152 187 227 395 -54 377 356
Satakunta -251 133 -90 -7 178 46 -181 165
Egentliga Tavastland -198 5 171 25 84 5 61 36
Birkaland -131 48 697 274 261 -92 912 272
Päijänne-Tavastland -211 25 109 95 124 -10 18 155
Kymmenedalen -250 61 57 173 57 -78 -135 164
Södra Karelen -234 44 -99 -1 116 35 -222 79
Södra Savolax -307 -15 113 105 70 -30 -129 70
Norra Savolax -299 -10 61 180 139 14 -125 199
Norra Karelen -220 60 -89 74 142 48 -183 165
Mellersta Finland -154 31 -161 2 132 -12 -176 67
Södra Österbotten -160 72 114 157 62 -14 8 221
Österbotten 25 92 -256 13 295 94 46 151
Mellersta Österbotten -6 9 38 58 60 32 89 97
Norra Österbotten 104 -75 97 306 341 66 518 298
Kajanaland -122 14 8 113 49 -20 -72 99
Lappland -131 56 3 -10 122 -7 -22 15
ÅLAND 15 20 6 4 62 67 72 48
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2021
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2021, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2020, kvartal I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2021/03/vamuu_2021_03_2021-04-22_tau_002_sv.html