Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2021

Månad /
Kvartal
Levande
födda
Döda Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Den totala förändringen 2) Folkmängd
Totalt 24 570 27 277 -2 707 132 526 14 844 4 692 10 152 8 013 5 541 806
Januari 3 996 5 050 -1 054 21 701 2 660 877 1 783 863 5 534 656
Februari 3 878 4 448 -570 18 694 2 411 712 1 699 1 205 5 535 861
Mars 4 312 4 666 -354 20 274 2 801 798 2 003 1 772 5 537 633
1. kvartal 12 186 14 164 -1 978 60 669 7 872 2 387 5 485 3 840 5 537 633
April 4 016 4 446 -430 21 745 2 399 781 1 618 1 276 5 538 909
Maj 4 073 4 593 -520 24 416 2 385 676 1 709 1 278 5 540 187
Juni 4 295 4 074 221 25 696 2 188 848 1 340 1 619 5 541 806
2. kvartal 12 384 13 113 -729 71 857 6 972 2 305 4 667 4 173 5 541 806
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2021
2) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2021, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2021/06/vamuu_2021_06_2021-07-22_tau_001_sv.html