Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2020, kvartal I-II

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2)
HELA LANDET -2 707 2 300 10 152 2 550 8 013 5 418
FASTA FINLAND -2 729 2 275 -31 -9 9 976 2 469 7 787 5 306
Nyland 2 430 1 186 -693 -2 946 4 658 1 248 6 856 -51
Egentliga Finland -340 177 227 116 897 172 838 519
Satakunta -500 179 -3 140 375 120 -139 428
Egentliga Tavastland -385 -41 365 205 181 94 163 260
Birkaland -124 187 1 086 423 605 106 1 671 820
Päijänne-Tavastland -469 3 417 302 233 48 191 363
Kymmenedalen -533 87 145 356 114 -85 -267 365
Södra Karelen -457 25 -396 -56 218 65 -639 30
Södra Savolax -563 42 161 145 132 -8 -267 182
Norra Savolax -517 71 187 454 259 76 -86 586
Norra Karelen -394 97 -348 81 227 115 -529 279
Mellersta Finland -241 126 -575 -107 299 32 -505 63
Södra Österbotten -340 54 308 317 139 -9 98 353
Österbotten 18 94 -696 27 548 168 -138 281
Mellersta Österbotten -6 13 100 92 82 39 174 142
Norra Österbotten 236 -138 -181 219 655 246 706 323
Kajanaland -260 21 -25 104 139 44 -153 162
Lappland -284 92 -110 119 215 -2 -187 201
ÅLAND 22 25 31 9 176 81 226 112
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2021
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2021, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2020, kvartal I-II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2021/06/vamuu_2021_06_2021-07-22_tau_002_sv.html