Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2020, kvartal I-III

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2)
HELA LANDET -3 810 2 072 15 584 3 226 12 704 6 228
FASTA FINLAND -3 841 2 039 35 4 15 402 3 181 12 520 6 148
Nyland 3 852 1 268 -2 920 -4 687 7 244 1 561 8 860 -1 174
Egentliga Finland -457 120 1 144 106 1 294 224 2 076 545
Satakunta -799 132 -428 212 486 46 -737 394
Egentliga Tavastland -529 28 110 58 227 50 -186 142
Birkaland -114 253 2 709 609 1 037 234 3 748 1 212
Päijänne-Tavastland -734 -67 37 220 424 114 -257 283
Kymmenedalen -850 47 -320 403 201 -116 -957 346
Södra Karelen -684 6 -219 -80 347 52 -555 -21
Södra Savolax -915 -18 -84 371 204 -27 -797 324
Norra Savolax -759 47 677 811 378 46 289 897
Norra Karelen -623 49 120 411 380 164 -132 615
Mellersta Finland -406 73 113 72 440 6 159 163
Södra Österbotten -430 146 -45 566 288 31 -193 737
Österbotten -3 -31 -463 37 737 215 277 227
Mellersta Österbotten -6 18 -163 140 121 34 -49 191
Norra Österbotten 431 -177 40 558 961 367 1 432 748
Kajanaland -363 46 -205 -1 285 147 -288 187
Lappland -452 99 -68 198 348 33 -170 332
ÅLAND 31 33 -35 -4 182 45 184 80
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2021
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, Auli Hämäläinen 029 551 3615, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2021, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2020, kvartal I-III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2021/09/vamuu_2021_09_2021-10-21_tau_002_sv.html