Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, februari

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2020, kvartal I-III

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2)
HELA LANDET -3 810 2 072 15 584 3 226 12 704 6 228
FASTA FINLAND -3 841 2 039 35 4 15 402 3 181 12 520 6 148
Nyland 3 852 1 268 -2 920 -4 687 7 244 1 561 8 860 -1 174
Egentliga Finland -457 120 1 144 106 1 294 224 2 076 545
Satakunta -799 132 -428 212 486 46 -737 394
Egentliga Tavastland -529 28 110 58 227 50 -186 142
Birkaland -114 253 2 709 609 1 037 234 3 748 1 212
Päijänne-Tavastland -734 -67 37 220 424 114 -257 283
Kymmenedalen -850 47 -320 403 201 -116 -957 346
Södra Karelen -684 6 -219 -80 347 52 -555 -21
Södra Savolax -915 -18 -84 371 204 -27 -797 324
Norra Savolax -759 47 677 811 378 46 289 897
Norra Karelen -623 49 120 411 380 164 -132 615
Mellersta Finland -406 73 113 72 440 6 159 163
Södra Österbotten -430 146 -45 566 288 31 -193 737
Österbotten -3 -31 -463 37 737 215 277 227
Mellersta Österbotten -6 18 -163 140 121 34 -49 191
Norra Österbotten 431 -177 40 558 961 367 1 432 748
Kajanaland -363 46 -205 -1 285 147 -288 187
Lappland -452 99 -68 198 348 33 -170 332
ÅLAND 31 33 -35 -4 182 45 184 80
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2021
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, Auli Hämäläinen 029 551 3615, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2021, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2020, kvartal I-III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2021/09/vamuu_2021_09_2021-10-21_tau_002_sv.html