Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2020, kvartal I-IV

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2)
HELA LANDET -7 760 1 265 - - 22 305 4 491 15 806 7 305
FASTA FINLAND -7 790 1 205 58 62 22 084 4 481 15 591 7 335
Nyland 4 349 1 194 -2 575 -4 525 10 082 1 908 12 734 -219
Egentliga Finland -884 50 1 161 -219 1 850 203 2 285 223
Satakunta -1 205 61 -561 158 689 25 -1 089 247
Egentliga Tavastland -730 29 57 -80 328 68 -343 5
Birkaland -371 175 3 378 861 1 633 605 4 717 1 737
Päijänne-Tavastland -1 072 -140 -41 -36 529 119 -571 -27
Kymmenedalen -1 244 24 -426 422 264 -154 -1 377 267
Södra Karelen -969 -21 -491 -186 676 261 -783 53
Södra Savolax -1 247 -38 -52 636 290 9 -1 009 603
Norra Savolax -1 173 -65 735 864 577 62 131 869
Norra Karelen -908 85 -56 304 719 287 -251 677
Mellersta Finland -656 34 12 196 655 63 65 346
Södra Österbotten -623 139 -119 493 410 97 -347 710
Österbotten -53 13 -722 156 968 159 231 338
Mellersta Österbotten -33 -1 -198 92 171 33 -68 102
Norra Österbotten 317 -355 137 631 1 343 461 1 828 828
Kajanaland -560 45 -262 -25 430 230 -407 235
Lappland -728 -24 81 320 470 45 -155 341
ÅLAND 30 60 -58 -62 221 10 215 -30
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2021
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Auli Hämäläinen 029 551 3615, Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2021, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2020, kvartal I-IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2021/12/vamuu_2021_12_2022-01-27_tau_002_sv.html