Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kvartalsstatistiken över befolkningen förnyas

Statistikcentralen förnyar sin publikationsverksamhet och utvidgar stegvis publiceringen på internet. Detta påverkar också de tryckta publikationerna.

Papperspublikationen Kvartalsstatistik över befolkningen, som hör till Finlands officiella statistik, upphörde i slutet av år 2009. Fr.o.m. år 2010 publicerar Statistikcentralen kvartalsuppgifterna gällande den preliminära befolkningsstatistiken som en avgiftsfri elektronisk publikation på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/vamuu/index_sv.html.

Uppgiftsinnehållet i den elektroniska kvartalspublikationen motsvarar den tryckta publikationen som inte längre utges. Den elektroniska publikationen innehåller emellertid också uppgifter om flyttning inom kommunerna. De regionala uppgifterna publiceras i den avgiftsfria databasen StatFin http://pxweb2.stat.fi/database/statfin/vrm/vamuu/vamuu_sv.asp.


Senast uppdaterad 23.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/vamuu_2010-03-23_uut_001_sv.html