Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

De månads- och kvartalsvisa offentliggörandena av preliminär befolkningsstatistik sammanslås fr.o.m. statistikåret 2011

De månads- och kvartalsvisa uppgifterna publiceras för sista gången separat i januari 2011, då uppgifterna för januari–december 2010 publiceras.

 Fr.o.m. statistikåret 2011 sammanslås de månads- och kvartalsvisa offentliggörandena av preliminär befolkningsstatistik. Innehållet i de vanliga månatliga offentliggörandena är oförändrat, liksom också tidpunkten för offentliggörande. Efter utgången av kvartalen motsvarar innehållet i offentliggörandena det sammanslagna innehållet i de tidigare månads- och kvartalsvisa offentliggörandena. Tidpunkten för offentliggörande är samma eller något tidigare än för de separata kvartalsuppgifterna.

 


Senast uppdaterad 27.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/vamuu_2011-01-27_uut_001_sv.html