Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nya offentliggöranden produceras inte gällande förhandsuppgifter om befolkningen år 2017

Nya offentliggöranden kommer inte att produceras gällande förhandsuppgifter om befolkningen år 2017. Reviderade siffror för år 2017 publiceras vid en tidpunkt som meddelas senare.

Statistikcentralen övergick i början av år 2017 till att ta emot material över befolkningsförändringar i ett nytt format, något som krävde betydande ändringar i bearbetningen av data. För att säkerställa kvaliteten på statistikuppgifterna behövs det ytterligare arbete.

Förfrågningar: vaesto.tilasto@stat.fi


Senast uppdaterad 28.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/vamuu_2017-11-28_uut_001_sv.html