Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen publiceras 15.2.2018

Statistikcentralen publicerar 15.2.2018 kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen år 2017. I publikationen finns inte förhandsuppgifter om förändringar i folkmängden. Om publiceringen av dem informeras likaså 15.2.2018. Kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen publiceras också som databastabell.

Statistikcentralen övergick i början av år 2017 till att ta emot material över befolkningsförändringar i ett nytt format. För att införa det nya formatet behövdes det betydande ändringar både i bearbetningen av data och i programmen för statistikproduktionen. I bearbetningen av data om befolkningsförändringar förekommer det fortfarande problem och det är inte möjligt att publicera förhandsuppgifter om befolkningsförändringar förrän kvaliteten på uppgifterna är säkerställd.

Förfrågningar: vaesto.tilasto@stat.fi


Senast uppdaterad 2.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/vamuu_2018-02-02_uut_001_sv.html