Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Två separata offentliggöranden om uppgifterna i förhandsstatistiken över befolkningen 2017

Statistikcentralen har 15.2.2018 offentliggjort uppgifterna om folkmängd i förhandsstatistiken över befolkningen gällande år 2017. Förhandsstatistiken över befolkningsförändringar 2017 produceras som ett separat offentliggörande 6.3.2018.

Förhandsstatistiken för januari 2018 offentliggörs 15.3.2018 och förhandsstatistiken för februari 6.4.2018. Fr.o.m. förhandsstatistiken för mars 2018 återgår produktionen av statistiken till normal publicering som följer Statistikcentralens publiceringskalender.

Förfrågningar: vaesto.tilasto@stat.fi


Senast uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/vamuu_2018-02-15_uut_001_sv.html