Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 11.12.2013

Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden 2012 lopussa 109,1 mrd. euroa

Korjattu 30.10.2018. Vahinkovakuutusyhtiöiden lukuja on päivitetty kahden yhtiön tiedoilla. Korjatut kohdat on merkitty punaisella

Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet, mm. joukkovelkakirjalainat. Muita sijoituksen kohteita ovat kiinteistösijoitukset ja lainat. Sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 109,1 mrd.euroa, josta työeläkeyhtiöiden osuus oli 69 prosenttia. Oheisessa kaaviossa esitetään sijoitusten jakauma kohteittain.

Vakuutusyhtiöiden sijoitukset 31.12.2012, milj. euroa (Korjattu 30.10.2018)

Vakuutusyhtiöiden sijoitukset 31.12.2012, milj. euroa (Korjattu 30.10.2018)

Vakuutustoiminnan tuotot muodostuvat ensisijaisesti vakuutusmaksutulosta, sijoitustoiminnan nettotuotoista ja muista tuotoista. Vakuutusmaksutulo oli vuonna 2012 lähes 20 mrd. euroa, josta suurin osa kertyi työeläkevakuutuksessa, reilut 12 mrd. euroa.

Tarkempaa vakuutusyhtiökohtaista tietoa on saatavilla tilaston tietokanta-taulukoista sekä muiden vakuutustietoa tuottavien yhteisöjen internet-sivuilta (linkki tilaston kotisivun vasemmassa valikossa kohdassa ”Linkit”).

Tilastokeskus julkistaa uuden Vakuutustoiminta-tilaston. Tilasto kattaa eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintatietoja mm. tuloslaskelma, tase sekä vakuutusluokat - ja kanta. Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan tiedonkeruuseen vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen kotimaan toiminnasta. Huomioitavaa on, että vakuutusyhtiöiden tilinpäätös ja niistä lasketut tunnusluvut poikkeavat olennaisesti muilla toimialoilla toimivien yritysten tilinpäätöskaavasta. Tilinpäätösten rakenne eroaa monilta osin eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden kesken. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tiedot sisältävät myös sivuliikkeet ulkomailla.


Lähde: Vakuutustoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (273,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tie_001_fi.html