Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Utvecklingen av produktion, produktionsinsatser och produktivitet efter förvaltningsområde 2006, % från året innan

  Produktion Arbetskraftsinsats Totalinsats Arbetsproduktivitet Totalproduktivitet
Justitieministeriet .. .. .. .. ..
Inrikesministeriet .. .. .. .. ..
Försvarsministeriet .. .. .. .. ..
Finansministeriet 1,2 -0,6 -0,4 1,8 1,6
Undervisningsministeriet -0,1 0,7 -0,3 -0,7 0,3
Jord- och skogsbruksministeriet 3,6 -2,3 0,7 6,0 2,8
Kommunikationsministeriet 2,4 -06 -2,4 3,0 5,0
Handels- och industriministeriet .. .. .. .. ..
Social- och hälsovårdsministeriet .. .. .. .. ..
Arbetsministeriet .. .. .. .. ..
Miljöministeriet .. .. .. .. ..
Övriga förvaltningsområden .. .. .. .. ..
Statsförvaltningen totalt -0,1 -0,5 -1,0 0,4 0,9
.. Täckande uppgifter är inte tillgängliga efter förvaltningsområde

Källa: Statistik över statens produktivitet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jani Heikkinen (09) 1734 3339, Susanna Laine (09) 1734 3317

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 21.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över statens produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-0504. 2006, Utvecklingen av produktion, produktionsinsatser och produktivitet efter förvaltningsområde 2006, % från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vatt/2006/vatt_2006_2007-06-21_tau_002_sv.html