Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utvecklingen av produktion, produktionsinsatser och produktivitet vid statliga ämbetsverk och inrättningar 1995-2009

År Ändring % från året innan 2)
Produktion Arbetskraftsinsats Totalinsats Arbetsproduktivitet Totalproduktivitet
1995 3,9 -0,1 4,4 3,0 -0,5
1996 4,9 -1,7 4,1 6,8 0,8
1997 4,2 4,2 2,3 0,0 1,9
1998 4,1 0,8 .. 3,3 ..
1999 -0,6 0,9 -1,4 -1,5 0,8
2000 -0,9 0,2 -0,2 -1,1 -0,7
2001 1,5 1,2 -1,3 0,3 2,8
2002 0,8 1,0 2,3 -0,2 -1,4
2003 0,5 0,3 2,7 0,2 -2,1
2004 1,1 1,2 1,2 -0,1 0,0
2005 1) 1,0 -0,2 0,0 1,1 1,0
2006 -0,1 -0,5 -1,0 0,4 0,9
2007 -0,3 -0,6 1,6 0,3 -1,9
2008 0,1 -1,8 -1,2 1,9 1,3
2009 -0,3 -0,1 1,7 -0,2 -2,0
1) uppgifterna är inte helt jämförbara med tidigare år
2) .. uppgift inte tillgänglig pga. revidering av statens affärsbokföring

Källa: Statistik över statens produktivitet 2009. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jani Heikkinen (09) 1734 3339, julkinen.tuottavuustilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 26.08.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över statens produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-0504. 2009, Tabellbilaga 1. Utvecklingen av produktion, produktionsinsatser och produktivitet vid statliga ämbetsverk och inrättningar 1995-2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vatt/2009/vatt_2009_2010-08-26_tau_001_sv.html