Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

StatFin-databastabellerna över icke-vinstsyftande organisationer har uppdaterats i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag

Databastabeller över icke vinstsyftande organisationer (tabellerna 11i1 och 11i2) har uppdaterats i StatFin-tjänsten i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag. Databastabellerna innehåller information om antalet icke vinstsyftande organisationer, antalet löntagare samt löner på näringsgrensindelningens 2-siffernivå.

Statistiken omfattar uppgifter om organisationer i vårt land efter näringsgren och juridisk form.

Förfrågningar: Riitta Savolainen 029 551 3259


Senast uppdaterad 19.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/yrti_2019-12-19_uut_001_sv.html