Kestävän kehityksen YK-indikaattorit kuvioina ja taulukoina

Kaikille globaaleille indikaattoreille ei ole tällä hetkellä tarjolla dataa kansallisista tai kansainvälisistä lähteistä. Tilastokeskus jatkaa tietojen täydentämistä tutkimalla uusia datalähteitä ja etsimällä mahdollisia korvaavia indikaattoreita.