Suojatun datan uudelleenkäytön yleinen tukipiste

Tilastokeskus toimii Suomessa datahallinta-asetuksen mukaisena suojatun datan uudelleenkäyttöä tukevana elimenä. Tehtävä on määritelty Tilastokeskukselle valtiovarainministeriön asetuksella eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta. 

Tarjoamme tukipalvelua muille viranomaisille tutkijapalveluiden kautta. Tukipalvelussa 

  • tarjoamme datan loppukäyttäjille tietoturvallisen ympäristön suojatun datan uudelleenkäyttöön
  • neuvomme mm. datojen yhdistelyssä, kuvaamisessa ja pseudonymisoinnissa
  • tuemme viranomaisia erilaisten tietojen uusiokäyttöön tarvittavien suostumusten, sitoumusten ja sopimusten tekemisessä.

Tukipalveluun kuuluva pienimuotoinen neuvonta on maksutonta. Tietoturvallisen etäkäyttöympäristön käyttö sekä mahdollinen Tilastokeskuksen tekemä datan käsittely ja suojaaminen on loppukäyttäjille maksullista. Muissa laajempaa konsultointia vaativissa tehtävissä sovelletaan maksuperustelakia ja valtiovarainministeriön asetusta Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta.

Tukipalvelupyynnöt voi lähettää sähköpostiosoitteeseen tutkijapalvelut@stat.fi 

Suojatun datan uudelleenkäyttöä tarjoavia palveluita säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston datanhallinta-asetus, joka tuli voimaan 23.6.2022.