Nyheter 22.6.2020

Översikt över coronasituationen 18.6.2020: den experimentella statistiken beskriver effekterna av undantagstillståndet

I den här lägesöversikten sammanställer vi färska statistikuppgifter som beskriver coronasituationen samt uppgifter om publiceringstidpunkterna för kommande statistik. På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av vissa uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen. I den här nyheten finns information om det.  

Ett urval av statistik och artiklar som beskriver coronasituationen

18.6.2020 Enligt det experimentella snabbestimatet avtog nedgången i produktionen i maj
18.6.2020 Snabbestimat över antalet döda varje vecka fram till vecka 23 efter kön, ålder och landskap finns i databasen experimentell statistik  
18.6.2020 Snabbestimat över antalet konkurser: Totalt 33 konkurser under vecka 24  
18.6.2020 Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagades med 0,3 miljarder euro
18.6.2020 Hushållens sparkvot ökade och företagens vinstkvot minskade under första kvartalet 2020 enligt sektorräkenskaperna
17.6.2020 Sampo Pehkonens blogg: Löneinkomsterna rasade inom den privata sektorn i maj 2020 (på finska)
17.6.2020 Den transporterade godsmängden med lastbil var oförändrad under första kvartalet 2020
17.6.2020 Antalet konkurser ökade med 5,5 procent under januari–maj 2020 från året innan
16.6.2020 Produktionen inom samhällsekonomin minskade i april  
16.6.2020 Enligt statistiken över vägtrafikolyckor dog 13 personer i vägtrafiken i maj
15.6.2020 Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten under första kvartalet
15.6.2020 Enligt konsumentprisindexet var inflationen i maj -0,2 procent
15.6.2020 Omsättningen inom industrin  minskade i april med 10,4 procent
15.6.2020 Enligt byggnadskostnadsindexet steg byggnadskostnaderna i maj med 0,3 procent från året innan
15.6.2020 Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i april
15.6.2020 Omsättningen och försäljningsvolymen inom handeln minskade i april

Statistik denna vecka:

22.6.2020 Betalningsbalans och utlandsställning 2020, 1:a kvartalet  
22.6.2020 Utrikeshandel med varor och tjänster 2020, 1:a kvartalet  
23.6.2020 Kaija Ruotsalainens blogg om pendlingen mellan de nordiska länderna
23.6.2020 Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj  
23.6.2020 Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april  
24.6.2020 Arbetskraftsundersökning 2020, maj  
24.6.2020 Producentprisindex 2020, maj  
25.6.2020 Uppgifter om företagens investeringar, 1:a kvartalet
25.6.2020 Inkvarteringsstatistik 2020, maj, preliminära uppgifter
25.6.2020 Omsättning inom handeln 2020, maj, snabbestimat
25.6.2020 Luftfart 2020, maj  
26.6.2020 Finansräkenskaper 2020, 1:a kvartalet  
26.6.2020 Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 1:a kvartalet
26.6.2020 Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 1:a kvartalet
 
Översikten över coronasituationen, som utkommit varje vecka under vårmånaderna, tar paus efter att undantagsförhållandena upphört. Beslut om publiceringen av översikten i fortsättningen fattas i början av augusti. Statistikcentralens statistik som beskriver coronasituationen sammanställs också under sommaren på webbplatsens coronasidor. Också Eurostat uppdaterar Covid-19-samlingssidan som har en mängd information och data om situationen på EU-nivå.  

Statistikcentralens statistik och tjänster finns på webbplatsen www.stat.fi. Informationstjänsten hjälper dig att hitta statistikuppgifter per telefon 029 551 2220 eller per e-post info@stat.fi. Du kan också fråga om statistik på webblanketten Fråga om statistik.

Statistikbiblioteket är fortfarande stängt för besökare och utlåningstjänsten fungerar enligt överenskommelse.  Vi ber dig kontakta informationstjänsten på förhand om avhämtningen av lån. Utlåningstjänsten tar sommarpaus 15.7–15.8.2020. Informationstjänsten betjänar normalt under sommaren.

Mera information:
Ville Vertanen, överdirektör, (partner- och ekosystemrelationer) tfn 029 551 3343
Hannele Orjala, direktör för informationstjänst, (informationstjänst och kommunikation) tfn 029 551 3582

Dela